Kampa Andrzej

Kancelaria Radcy Prawnego

SPRAWIEDLIWOŚĆ – RÓWNOŚĆ – ZAUFANIE

Dlaczego możesz Nam zaufać

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Olsztynie świadczy usługi i porady prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spadkowego i pozostałych dziedzin prawa.

Kancelaria Prawna podejmuje zarówno długofalową, jak i doraźną współpracę oferując pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Doradztwem prawnym objęte są również osoby indywidualne.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc i konsultacje prawne z takich dziedzin jak własność intelektualna, prawo autorskie i prawo prasowe. Zapewniamy również obsługę prawną w sprawach cywilnych, rozwodowych, spadkowych, mieszkaniowych, pracowniczych, administracyjnych, podatkowych, celnych, rentowych i emerytalnych oraz w sporach z instytucjami administracji publicznej.

W ramach obsługi prawnej firm oferujemy sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów oraz przygotowanie apelacji i innych pism sądowych.

Klienci Kancelarii reprezentowani są przed wszystkimi sądami zarówno cywilnymi, karnymi, gospodarczymi, jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Zakres usług

Prawo cywilne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo spadkowe

~

Prawo ubezpieczeń

Prawo konsumentów

Obrót nieruchomościami

Prawo majątkowe małżeńskie i niemałżeńskie

Prawo mieszkaniowe i własności lokali

i

Dochodzenie odszkodowań za niewykonanie umowy

Rozpocznijmy współpracę